Į pirmąjį posėdį susirinko naujoji Liberalų sąjūdžio valdyba: sutikslinti neatitikimai suvažiavimo dalyvių sąrašuose

2017-12-13 / Liberalai.lt
Į pirmąjį posėdį susirinko naujoji Liberalų sąjūdžio valdyba: sutikslinti neatitikimai suvažiavimo dalyvių sąrašuose

Į pirmąjį posėdį po šeštadienį vykusio partijos suvažiavimo susirinko naujoji tiesiogiai išrinkta partijos valdyba, kuri ne tik į partijos narius priėmė parlamentarą Arūną Gelūną, bet ir tikslino neatitikimus partijos suvažiavimo dalyvių sąrašuose.

Balsavimo komisijos pirmininkas kartu su komisijos nariu su trimis valdybos nariais posėdžio metu tikrino suvažiavimo dalyvių sąrašus ieškodami neatitikimų. Paaiškėjo, kad suvažiavimo delegatų skaičius sutampa su išduotų mandatų skaičiumi – jų buvo 662.

„Žinojau, kad konkurencija buvo garbinga ir partijos pirmininku esu išrinktas sąžiningai. Esu ramus ir toliau planuosim reikalingus darbus partijos veiklai vykdyti“, – sako naujasis partijos pirmininkas Eugenijus Gentvilas.

E. Gentvilo iniciatyva, kiekvienam pirmininko pavaduotojui buvo priskirtos skirtingos funkcijos, pradedant sekretoriato veiklos, partijos įstatų reformos, teisinės gynybos klausimų koordinavimu ir baigiant partijos biudžeto, finansų vadyba ir kontrole.

Liberalų sąjūdžio valdyba dar pilnės – dar 10 valdybos narių bus išrinkti šalies regionuose. Partijos sekretoriatui valdyba pavedė kartu su praėjusios kadencijos regionų koordinatoriais suorganizuoti regionų koordinacinių tarybų posėdžius, kurių metu bus išrinkti regionų koordinatoriai, kurie taip pat bus regiono atstovais valdyboje.

Valdyba taip pat pavedė sekretoriatui suorganizuoti pirmuosius Etikos komisijos ir Kontrolės komisijos posėdžius, kurių metu būtų išrinkti komisijų pirmininkai, pavaduotojai ir sekretoriai.

Siekiant reformuoti partijos įstatus valdyba nusprendė, kad reikėtų organizuoti suvažiavimą ateinančių metų pavasarį. Įstatus turėtų svarstyti ir laisva forma pasiūlymus jų reformoms turėtų siūlyti koordinacinės tarybos skyriuose, o prie galutinių korekcijų dirbs įstatų reformos grupė, kurią sudaro du valdybos nariai ir partijos laikinasis atsakingasis sekretorius.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu