Viešieji pirkimai

Nuo 2014 m. sausio 1 d. politinės partijos dalyvauja viešajame pirkime.

Viešasis pirkimas – valstybės ar savivaldybės biudžeto pinigus valdančios perkančiosios organizacijos atliekamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

Mažos vertės pirkimai: 2016 m. spalio mėn.

Dokumentai:

Kiti dokumentai:

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu