Kalvarijos skyrius

Kalvarijos skyrius

Pirmininkė Vida Šalčiuvienė,

tel. 8-699-10150, el. paštas vida.salciuviene@gmail.com