Sostinės liberalai

Nario mokestis

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Vilniaus skyriaus nariai moka nario mokestį, kuris naudojamas Partijos, Skyriaus bei jo poskyrio, kuriam priklauso narys, Partijos įstatuose, Skyriaus nuostatuose bei Skyriaus poskyrio darbo reglamente įvardintai veiklai užtikrinti.

Įprastas metinis nario mokesčio dydis siekia 15,00 EUR. Įstojęs į skyrių naujas narys mokestį turi sumokėti per vieną mėnesį nuo įstojimo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Vilniaus skyriaus sąskaitos nr. LT37 7300 0101 1053 9620, AB Swedbank.
Gavėjas: politinė partija Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Gavėjo kodas: 300559448
Mokėjimo pavedime būtina pažymėti: Vilniaus miesto skyriaus Vardenio Pavardenio* nario mokestis už 201**m. (* Jūsų vardas, pavardė; ** įrašomi metai, už kuriuos yra mokamas nario mokestis).

Mokėjimo tvarka: nario mokestis.