Programos priežiūros taryba

Programos priežiūros taryba
Programos priežiūros taryba koordinuoja partijos komitetų veiklą, teikia su partijos programos vykdymu susijusias rekomendacijas partijos nariams, kitiems partijos organams ir skyrių institucijoms, vertina partijos narių, partijos organų ir skyriaus institucijų veiklos atitikimą programai bei teikia šiuos vertinimus partijos tarybai ir valdybai.

Programos priežiūros taryba už savo veiklą atsiskaito partijos tarybai. Tarybą sudaro partijos komitetų pirmininkai. Jos pirmininku išrinktas Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komiteto pirmininkas Tomas Baranovas, pavaduotoja – Jurgita Choromanskytė, o sekretorė – Vilija Gucevičiūtė.

Programos priežiūros tarybos darbo reglamentas.

Programos priežiūros tarybos posėdžio protokolai:

2014 m. kovo 22 d. protokolas

2013 m. spalio 5 d. protokolas

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu