Doktorantai gali atsikvėpti – Seimas priėmė J. Varkalio įstatymą, siūlantį sudaryti visiems vienodas sąlygas akademinei paramai gauti

2018-12-07 / Liberalai.lt
Doktorantai gali atsikvėpti – Seimas priėmė J. Varkalio įstatymą, siūlantį sudaryti visiems vienodas sąlygas akademinei paramai gauti

Seimas ketvirtadienį priėmė liberalo Jono Varkalio įstatymo projektą, kuriuo visiems doktorantūros studentams bus sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti konkursuose akademinei paramai gauti, neatsižvelgiant ar studentas studijuoja valstybės finansuojamoje, ar nefinansuojamoje vietoje. Įstatymo projektą palaikė 106 parlamentarai.

„Doktorantai, mokantys už studijas, taip pat, kaip ir doktorantai, kurių studijos yra finansuojamos valstybės, kuria pridėtinę vertę Lietuvai, visi studentai siekia dalyvauti mokslinėse konferencijose, stažuotėse ir kursuose bei susiduria su moksliniams tyrimams skirtos literatūros, įrangos įsigijimo problematika, tad sąlygos studijuoti turi būti vienodos“, – įstatymo projektą argumentavo J. Varkalys.

Parlamentaras pabrėžė, jog Jaunųjų mokslininkų grupę sudaro vos 6,5 proc. nuo bendro visų doktorantų skaičiaus, todėl būtina užtikrinti visiems lygias teises ir sąlygas kandidatuoti konkursuose dėl papildomos finansinės paramos. Seimo narys pridūrė, kad didesnis konkursų dalyvių skaičius sukurs konkurenciją tarp doktorantūros studentų ir pagerins studentų kompetencijas bei disertacijų moksliškumo lygį.

J. Varkalio teigimu, iki šiol veikiantis įstatymas yra ydingas, nes doktorantams, kurie savarankiškai moka už studijas, neleidžiant dalyvauti konkursuose dėl papildomos paramos akivaizdžiai pažeidžiamas lygių galimybių principas, jiems užkertamas kelias atlikti aukštesnės kokybės, brangesnius mokslinius tyrimus.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu