Gintaras Steponavičius: „Šalies kariuomenę pirmiausia turi papildyti aiškiai motyvuoti savanoriai“

2015-03-25 / Liberalai.lt
Gintaras Steponavičius: „Šalies kariuomenę pirmiausia turi papildyti aiškiai motyvuoti savanoriai“

Liberalų sąjūdžio frakcija pateikė savo pasiūlymų paketą Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui dėl privalomos karo tarnybos. Pasiūlymai numato, kad į privalomąją pradinę karo tarnybą pirmiausia turi būti šaukiami motyvuoti savanoriai ir tik išnaudojus šį rezervą būtų šaukiami visi kiti.

„Liberalai įsitikinę, kad Lietuvos kariuomenę turėtų sustiprinti aiškiai motyvuoti ir sąmoningi šalies piliečiai. Siūlome šaukiant karius į tarnybą laikytis principo, kad didžiausią dėmesį skirtume savanoriams, pasiūlant jiems kokybiškai naują didesnio atlygio, žinių įgijimo ir garantijų paketą. Tik išnaudojus šį potencialą į kariuomenę turėtų būti kviečiami visi kiti. Be abejo, kartu raginame stiprinti profesionalų kariuomenę, kuri turi sudaryti mūsų gynybinių pajėgumų branduolį”, – sako Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius.

Liberalų sąjūdžio frakcijos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui pateiktų papildomų pasiūlymų paketas:

Liberalų sąjūdžio frakcija siūlo keičiant teisės aktus, susijusius su šaukimu į nuolatinę privalomąją karo tarnybą, akcentuoti savanoriškumo principą, t.y. pirmiausia turi būti šaukiami karo prievolininkai, kurie pareiškė norą atlikti tarnybą. Siekiant paskatinti savanorišką nuolatinę privalomąją karo tarnybą, turi būti paruoštos konkrečios motyvacinės priemonės. Siūloma numatyti tokias priemones:

1) Pirmiausia šaukiami nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą norintys atlikti karo prievolininkai, jų nelikus, – po bendrojo lavinimo mokyklų baigimo aukštojo mokslo studijų netęsiantys ir po profesinio mokymo mokyklų (pirminio profesinio mokymo) baigimo darbo santykių neturintys karo prievolininkai, jų nelikus, – toliau iš eilės į karo prievolininkų einamųjų metų sąrašą įrašyti noro atlikti tarnybos nepareiškę karo prievolininkai.

2) Išmokų buitinėms išlaidoms padidinimas privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nuo 38 iki 300 eurų per mėnesį (minimaliosios mėnesinės algos dydžio).

3) Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo didinimas nuo 50 iki 70 procentų.

4) Būsto paskolų, įskaitant ir palūkanų, mokėjimo atidėjimas nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos metu.

5) Galimybė tarnybos metu įgyti vairuotojo pažymėjimą ir (ar) kompiuterinį raštingumą, kitų įgūdžių.

6) Vienkartinės kompensacijos pabaigus tarnybą išmokėjimas.

7) Galimybė atlikti tarnybą su šauktinio profesine sritimi susijusioje sferoje.

Taip pat būtina nuo 2016 m. sausio 1 dienos bent 30 proc. didinti profesinės karo tarnybos karių tarnybinių atlyginimų dydžius, siekiant, kad kuo daugiau Lietuvos piliečių atliktų tarnybą pagal profesinės karo tarnybos sutartį. Kartu liberalai siūlo stiprinti savanoriškas pilietines organizacijas ir jų sąveiką su šalies ginkluotosiomis pajėgomis.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu