Liberalai suvažiavime patvirtino partijos Skaidrumo standartą

2016-06-11 / Martynas Čerkauskas
Liberalai suvažiavime patvirtino partijos Skaidrumo standartą

Šeštadienį Vilniuje vykusiame Liberalų sąjūdžio suvažiavime partijos nariai patvirtino Liberalų sąjūdžio Skaidrumo standartą, kuris taps nauja priemone siekiant Lietuvos politinę sistemą padaryti skaidresne.

„Tai yra kartu su nepriklausomais ekspertais parengtas dokumentas, kurio neturi nė viena šalies politinė partija. Turime patys kilstelėti atviro politinio veikimo, atsakomybės kartelę. Už mus to niekas nepadarys“, – sakė naujasis Liberalų sąjūdžio pirmininkas Remigijus Šimašius.

Skaidrumo standartą liberalai rengė pasitelkę nepriklausomus ekspertus Lietuvoje ir savo partnerius užsienyje, kurie pasidalino gerąja Europos liberalų partijų patirtimi.

„Naujas mūsų partijos gyvenimo etapas pažymėtas atvirumo ženklu. Atvirumas reikalingas tam, kad mumis vėl pasitikėtų rinkėjas, kad galėtume pasitikėti vienas kitu. Kai eini į mūšį, privalai pasitikėti tuo, kas eina šalia, tuo kas stovės priekinėse linijose, ir tuo, kas deramai apgins tavo užnugarį. Tik tuomet gali laimėti“, – suvažiavime kalbėjo R.Šimašius.

Liberalų sąjūdžio skaidrumo standarte numatyti konkretūs žingsniai, kurių partija imasi siekdama didinti Liberalų sąjūdžio veiklos skaidrumą, norėdama užtikrinti didesnę aktyvių visuomenės narių įtaką ir kontrolę viešai politinei veiklai. Tarp standarte numatytų sprendimų yra liberalų skaidrumo linijos atsiradimas, partijos finansinių duomenų ir partijos lyderių darbotvarkių, iniciatyvų ir veiklos rezultatų viešinimas, partijos narių etikos kodeksas bei kiti veiksmai.

Standarte numatyti griežti reikalavimai dėl politikų viešų ir privačių interesų derinimo. Numatoma, kad partijos lyderiai privalo viešinti susitikimus su interesų grupėmis, išklausyti privačių ir viešų interesų deklaravimo ir derinimo mokymus, negalės vadovauti viešosioms įstaigoms ir institutams, kurių veikla susijusi su partija.

Liberalų sąjūdis kas mėnesį viešai skelbs savo išlaidų ir pajamų ataskaitas.

Skaidrumo standarte taip pat numatyti darbai, kuriuos liberalai turėtų atlikti savo vadovaujamose valstybės institucijose. Jie turėtų imtis iniciatyvos depolitizuoti viešojo sektoriaus įmonių valdymą ir įdiegti principą, kad jų valdybose dirbtų bent 2/3 nepriklausomų valdybos narių. Taip pat siūloma vesti gautų ir teikiamų dovanų registrą, kuriame būtų fiksuojamos dovanos nuo 5 EUR vertės.

Siekiant partijos atsinaujinimo šeštadienį buvo perrinkti visi pagrindiniai vadovaujamieji Liberalų sąjūdžio organai – Valdyba, Etikos ir Kontrolės komisijos. Buvo išplėstos Etikos komisijos galios, kad ši galėtų kontroliuoti kaip vykdomas partijos Skaidrumo standartas. Nuo šiol ši komisija vadinsis Etikos ir skaidrumo komisija.

 

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu