Ona Balžekienė. Mūsų partijos olimpe – vyrų vienvaldystė!

2015-10-29 / Liberalai.lt
Ona Balžekienė. Mūsų partijos olimpe – vyrų vienvaldystė!

Atviras laiškas bendrapartiečiams.

Per spalio 24 dieną vykusį LRLS rinkiminį ataskaitinį susirinkimą buvo išrinkta nauja partijos vadovybė ir E. Masiulis partijos pirmininku. Su partijos pirmininko rinkimais viskas gerai, bet su partijos valdyba nusireitingavom: iš 15 valdybos narių-tik viena moteris, o ir žvelgiant į valdybą nepatekusių pretendentų sąrašą, jame puikuojasi vyrai. Tiesa bado akis –mūsų partijos vadovybėje-įsitvirtino vyrų olimpas!

Kas vis dėlto atsitiko?
Akivaizdu, jog tai, kas nutiko, yra bėda.
Ar moterys nemoka savęs tinkamai pateikti, ar vyrai netyčia užsižaidė, tarpusavyje suderindami balsavimus?

Deja, faktas lieka faktu – į valdyba išreitinguota tik viena moteris.

Net partijos pirmininkas suvažiavime iš tribūnos pajuokavo: gal ir mums laikas imtis vyrų ir moterų kvotų?

Kvotos kvotomis, bet kad turim problemą, tai aišku, nes tokios reitingavimo, vadinasi, ir mąstymo tendencijos yra pragaištingos, galinčios sukelti neprognozuojamų pasekmių.

Mes juk liberalai, gal nederėtų partijos narius skirstyti pagal planinę ekonomiką.

Kas čia – lytinė netolerancija, nesugebėjimas adekvačiai vertinti partijos kolegų, ar patriarchalinė inercija?

Net šioje vyriausybėje dirba keturios moterys ministrės. Mes, savo Vyriausybės projekte sugebėjome surasti tik dvi tam darbui tinkančias moteris. O giriamės ant kiekvieno kampo, kad esame moderni, tolerantiška ir dar visokia europietiškais terminais vadinanti save partija. Deja, tai tik žodžiai. Realybė –klasikinis viduramžių patriarchatas.

Tai kokia gali būti kalba apie mūsų partijos moterų motyvaciją, kai ore tvyro garsiai nepasakyta frazė: “vadovybėje mums jūsų nereikia”.

Prieš keletą metų įkurto mūsų partijos Moterų komiteto manifeste buvo įrašyti tokie sakiniai:
Nors pasaulio moterų padėtis palaipsniui gerėja, jos ir toliau susiduria su daugeliu kliūčių.
Dar ir šiandien įsigalėjusi nuostata, kad moterys yra geros socialinės sferos darbuotojos, tačiau diplomatijos, valstybės valdymo, vidaus ir užsienio politikos sferoje pirmenybė ir toliau teikiama vyrams.

Nors tai buvo bendriniai teiginiai, skirti ne mūsų partijai, deja, gyvenimas parodė, jog jie labai tinka mūsų partijai.

Maloniai primenu, jog LRLS Moterų komitetas buvo įkurtas be didelio partijos vadovų palaikymo. Komiteto veikla jau kuris laikas yra prigesusi. Tačiau po partijos suvažiavimo susidariusi situacija verčia mus , partijos nares, solidarizuotis ir aktyviai veikti. Čia ir dabar.
Mielosios kolegės, turime burtis, kurti ir teikti projektus, diskutuoti, tobulintis, bendradarbiauti. Noriu atkreipti partijos vadovybės dėmesį, kad dar turime šiokią tokią galimybę ištaisyti susidariusią situaciją per koordinacinių tarybų pirmininkų rinkimus.

Moterų komiteto vardu viešai kreipiuosi i Partijos pirmininką E. Masiulį prašydama pranešti jam priimtiną datą (po 2015.11.25), kada jis galėtų dalyvauti mūsų partijos Moterų komiteto organizuojamoje konferencijoje, nes iki šiol nė vieną kartą mūsų renginiuose nedalyvavo.

P.S. Tik dabar atkreipiau dėmesį i mūsų partijos logotipą: ten dominuoja vyrų siluetai, ir tik per mikroskopą gali įžiūrėti dvi moteriškas figūrėles. Gal čia ir užprogramuota mūsų partijos esmė? Nesinori tuo tikėti…

Pagarbiai,
LRLS Moterų komiteto pirmininkė Ona Balžekienė

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu