S. Gentvilas kreipėsi į AM, prašydamas bioatliekų kompostavimą leisti tik uždarose patalpos

2019-05-31 / Liberalai.lt
S. Gentvilas kreipėsi į AM, prašydamas bioatliekų kompostavimą leisti tik uždarose patalpos

Po praeitos vasaros siaubingų kvapų Klaipėdoje, Aplinkos ministerija (AM) kol kas nesiėmė jokių reikalingų teisės aktų pakeitimų dėl industrinio kompostavimo sukeliamų nemalonių kvapų visoje Lietuvoje. Aplinkos apsaugos komiteto vicepirmininkas Seime Simonas Gentvilas kreipėsi į AM, prašydamas kuo skubiau patvirtinti biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo bei anaerobinio apdorojimo aplinkosauginių reikalavimų tvarkas, įvedant reikalavimą kompostavimo darbus atlikti uždarose patalpose.

„Žmonių, gyvenančių netoli atliekų kompostavimo stotelių, skundai dėl nuolatinių nepakeliamų ir nemalonių kvapų savivaldybėse neslūgtsa. Ir tai rodo, kad kvapų sklaidos žemėlapiai dažnai neatitinka realybės, nors įmonės tvarkančios biologiškas atliekas formaliai ir atitinka PAV metu numatytus reikalavimus“, – situaciją vertino parlamentaras.

Jis įsitikinęs, kad praktikoje bioskaidžių atliekų apdorojimo ir kompostavimo aikštelių poveikio aplinkai vertinimo metu numatytos kompensacinės priemonės yra nepakankamos ir ragina AM imtis priemonių, kad bioskaidžių atliekų kompostavimas, laikymas bei mechaninis apdorojimas vyktų uždarose patalpose, užtikrinant dujų (kvapų) išvalymą prieš išleidžiant į aplinką.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu