Seimas pritarė, kad studentams būtų sudarytos vienodos sąlygos studijų paramai gauti

2018-04-26 / Liberalai.lt
Seimas pritarė, kad studentams būtų sudarytos vienodos sąlygos studijų paramai gauti

Šiandien Seime Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Jonas Varkalys pristatė įstatymo projektą, kuriuo siūlo visiems doktorantams taikyti bendrą stipendijų ir kitų paramų teikimo tvarką, neskirstant studentų į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas studijų vietas.

„Siekiama nediskriminuoti doktorantų, mokančių už savo mokslą ir užtikrinti jiems vienodas sąlygas paramai gauti. Pabrėžiu, kad Jaunųjų mokslininkų grupę tesudaro 6,5 proc. nuo bendro visų doktorantų skaičiaus, todėl būtina užtikrinti visiems lygias teises kandidatuoti į papildomą finansinę paramą ir sudaryti galimybes dalyvauti konkursuose stipendijoms ar kitoms paramoms gauti. Doktorantai, mokantys už studijas, taip pat, kaip ir doktorantai, kurių studijos yra finansuojamos valstybės kuria pridėtinę vertę Lietuvai, siekia dalyvauti mokslinėse konferencijose, stažuotėse ir kursuose bei susiduria su moksliniams tyrimams skirtos literatūros, įrangos įsigijimo problematika, tad sąlygos studijuoti turi būti vienodos“, – įstatymo projektą argumentavo parlamentaras J. Varkalys.

Pasak J. Varkalio, stipendijų ir paramų neskiriant doktorantams, kurie studijuoja už savo lėšas, jie yra nepagrįstai diskriminuojami, jiems užkertamos galimybės atlikti aukštesnės kokybės, brangesnius mokslinius tyrimus, išvykti į pripažintus mokslo centrus užsienyje ir skelbti mokslo rezultatus tarptautiniuose žurnaluose.

„Valstybė nustato skiriamas kompensacijas doktorantūros studentams, tačiau konkursinių stipendijų kvietimuose gali dalyvauti ne visi, o tik studentai, kurie studijuoja valstybės finansuojamose vietose. Siūlau neskirstyti doktorantų ir studentų mokančių už savo studijas, ar nemokančių už savo studijas, o sudaryti vienodas ir lygiateisiškas sąlygas visiems dėl stipendijos ir kitos paramos teikimo tvarkos“, – sakė parlamentaras.

Įstatymo pataisą parlamentaras parengė bendradarbiaujant su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga. Seime šiam įstatymo projektui buvo pritarta bendru sutarimu.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu