V.Gailius siūlo riboti galimybę teistiems asmenims kandidatuoti į Seimą

2017-05-11 / Liberalai.lt
V.Gailius siūlo riboti galimybę teistiems asmenims kandidatuoti į Seimą

Seimo nariais negali būti renkami asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas. Tokias Konstitucijos pataisas parengė Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas liberalas Vitalijus Gailius. Šią iniciatyvą jau palaiko daugiau kaip keturiasdešimt Seimo narių iš visų parlamento frakcijų.

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas V.Gailius įsitikinęs, kad pakeitus įstatymus padidės politikų atsakomybė, bus gerinama Seimo kaip institucijos ir Seimo narių reputacija.

„Kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija turime užkirsti kelią patekti į Seimą už sunkius nusikaltimus teistiems asmenims. Tokias rekomendacijas Lietuvai ir kitoms šalims narėms yra pateikęs ir Europos Parlamentas“, – sako V.Gailius.

Šiuo metu Seimo rinkimų įstatyme nėra numatyta, kad į Seimo narius negali būti renkami asmenys, teisti už tyčinius nusikaltimus, jei teistumas neišnykęs arba nepanaikintas. Toks apribojimas negali būti įrašytas, kol nėra pakeista Konstitucija.

V.Gailius primena, kad Europos Parlamentas vienoje iš savo rezoliucijų yra pareiškęs, kad politinėms partijoms tenka atsakomybė siūlant kandidatus, atkreipė dėmesį į jų pareigą stebėti kandidatų tinkamumą, drauge vadovaujantis ir griežtu etikos kodeksu.

Europos Parlamentas pritaria principui, kad atsižvelgiant į proporcingumo principą, į Europos Parlamentą arba kitų ES institucijų ir įstaigų tarnybas negali būti renkami asmenys, galutiniu apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteisti už organizuotus nusikaltimus, pinigų plovimą, korupciją ar kitus sunkius nusikaltimus, įskaitant ekonominius ir finansinius nusikaltimus ir  ragina atitinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus panašius apribojimus taikyti renkant į visas pareigas, pradedant nacionalinių parlamentų nariais.

Europos Parlamentas rekomendavo valstybėms narėms nustatyti savo sankcijų sistemas, kad asmenys, galutiniais teismo nuosprendžiais pripažinti kaltais už dalyvavimą darant organizuotus nusikaltimus, pinigų plovimą, korupciją, įskaitant ekonominius ir finansinius nusikaltimus, negalėtų būtų įtraukti į kandidatų renkamoms pareigoms užimti sąrašus bei tai, kad ši sankcija turėtų būti taikoma bent penkerius metus ir apimti draudimą tokį pat laikotarpį eiti pareigas visų lygmenų valdžios institucijose.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu