Suvažiavimo dokumentai, darbotvarkė

Suvažiavimo darbotvarkės projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDŽIO 12-ASIS SUVAŽIAVIMAS

DARBOTVARKĖ

2019 m. rugsėjo 21 d.

S. Daukanto g. 28, Kaunas (Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė)

 

10.00 – 11.00 Suvažiavimo dalyvių ir svečių registracija.
11.00 – 11.10 Himnas. Suvažiavimo pirmininkų ir darbotvarkės tvirtinimas.

Dokumentas: Suvažiavimo nutarimo projektas dėl suvažiavimo pirmininkų tvirtinimo

11.10 – 11.15 Mandatų, balsų skaičiavimo komisijų bei sekretoriato tvirtinimas.

Dokumentai: Suvažiavimo nutarimo projektas dėl mandatu komisijos tvirtinimoSuvažiavimo nutarimo projektas dėl balsų skaiciavimo komisijos tvirtinimoSuvažiavimo nutarimo projektas dėl suvažiavimo sekretoriato tvirtinimo

11.15 – 11.30 Svečių sveikinimai.
11.30 – 11.35 Mandatų komisijos pranešimas.
11.35 – 12.00 Partijos pirmininko Eugenijaus Gentvilo ataskaita apie jo, Partijos tarybos ir valdybos veiklą.
12.00 – 12.10 Kontrolės komisijos išvada dėl partijos ūkinės ir finansinės veiklos.
12.10 – 12.40 Diskusija.
12.40 – 13.00 Partijos deklaracijos dėl socialinės atskirties mažinimo, regioninės politikos ir švietimo stiprinimo pristatymas ir tvirtinimas.

Dokumentas: Suvažiavimo deklaracijos projektas dėl socialinės atskirties mažinimo, regioninės politikos ir švietimo stiprinimo

13.00 – 13.20 Partijos įstatų pakeitimų pristatymas ir tvirtinimas.

Dokumentas: LRLS įstatų pakeitimo projektas

13.20 – 14.00 Kandidačių į Partijos pirmininkes Viktorijos Čmilytės-Nielsen ir Editos Rudelienės pasisakymai.
14.00 – 15.00 Pertrauka.
15.00 Pakartotinio elektroninio balsavimo renkant Partijos pirmininką pabaiga.
15.00 – 15.10 Partijos pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas ir tvirtinimas.
15.10 – 15.20 Išrinktojo Partijos pirmininko žodis.
15.20 – 15.40 Kandidatų į Partijos valdybos narius prisistatymas.

Dokumentas: Valdybos narių aktyvumas per įgaliojimų laikotarpį

15.40 – 16.00 Kandidatų į Partijos etikos ir skaidrumo komisijos narius prisistatymas.
16.00 – 16.15 Kandidatų į Partijos kontrolės komisijos narius prisistatymas.
16.15 – 16.35 Partijos valdybos, etikos ir skaidrumo bei kontrolės komisijų narių rinkimai (slaptas elektroninis balsavimas). Balsavimo rezultatų paskelbimas.
16.35 – 16.50 Partijos pirmininko pavaduotojų kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas.
16.50 – 17.00 Partijos pirmininko pirmojo pavaduotojo kandidatūros teikimas ir tvirtinimas.
17.00 – 17.30 Kiti klausimai ir pasisakymai.
17.30 Suvažiavimo uždarymas.