Kauno liberalų 2019 m. savivaldos rinkimų programa

SAVIVALDYBĖS VEIKLA

Savivalda – atvira, skaidri, demokratiška ir atsakinga. Jausdami atsakomybę už geriausių sprendimų mieste priėmimą, tarsimės su gyventojais, visus sprendimams priimti naudojamus duomenis viešinsime patogiu ir gyventojams suprantamu formatu. Inovacijos taps pagrindine visų Kaune vyksiančių pokyčių ašimi.

 • Didelį dėmesį skirsime inovacijoms tiek kalbant apie investuotojų pritraukimą, tiek apie ugdymo ir kitus savivaldybės procesus.
 • Nestatysime „oro pilių“ – vertinsime projektus ir išlaidas taip, kad tai netaptų nepakeliama našta ateities kartoms. Atliksime kiekvieno naujo projekto kaštų ir naudos analizę. Įgyvendinsime tuos projektus, kurie ekonomiškai pagrįsti ir naudingi miestui. Atsiklausdami kauniečių, sudarysime prioritetinių projektų sąrašą.
 • Įtrauksime kauniečius į sprendimų priėmimą dėl atskirų savivaldybės finansavimo programų, taip užtikrindami dalyvaujamojo biudžeto formavimo principų įgyvendinimą savivaldybėje.
 • Savivaldybės veikloje užtikrinsime pagarbą gyventojams, kovosime su perdėta biurokratija ir korupcija.
 • Racionaliai valdysime ir prižiūrėsime savivaldybės turtą, suderindami išlaidų mažinimą ir naudą Kauno visuomenei.
 • Savivaldybės administracijos vadovams, skyrių vedėjams formuluosime aiškius tikslus, reikalaudami kompetencijos, skaidrumo bei atsakomybės už rezultatą.
 • Sieksime atlyginimų didėjimo visuose savivaldybės įtakojamuose sektoriuose.
 • Nuolat tirsime savivaldybės teikiamų viešųjų išmaniųjų paslaugų efektyvumą elektroninėje erdvėje ir naujų diegimo poreikį. Užtikrinsime, kad savivaldybės biudžeto lėšos nebūtų švaistomos abejotinų idėjų įgyvendinimui.
 • Vykdysime autorizuotas, reprezentatyvias kauniečių apklausas elektroninėje erdvėje miestui ar atskirai miesto teritorijai svarbiais klausimais.
 • Spartinsime visų šiuo metu savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų perkėlimą į interneto erdvę.
 • Sieksime, kad Kaunas pirmas iš Lietuvos miestų taptų tikru, vakarietiško lygio iš išmaniuoju miestu (“Smart City”).
 • Viešajame transporte bus sumontuota išmanioji informacinė sistema su žiniomis ne tik apie transporto darbą, bet ir apie mieste vykstančius ar planuojamus renginius, kitus svarbius įvykius.
 • Inovacijos bus prieinamos ir suprantamos visiems. Viešosiose bibliotekose organizuosime šviečiamąsias programas senjorams elektroniniam raštingumui didinti, supažindinimui su naujausiomis programomis.
 • Skirsime didelį dėmesį gyventojų švietimui apie pareigas ir atsakomybę įsigyjant ir laikant augintinį – taip bus išvengiama konfliktų tarp gyventojų, kylančių dėl triukšmo ir kitų viešosios tvarkos pažeidimų, susijusių su augintinių laikymu. Ieškosime visiems prieinamų sprendimų dėl nedidelių gyvūnų pervežimo viešuoju transportu.

 

ŠVIETIMAS

Laisvos ir sąmoningos asmenybės ugdymas yra mūsų prioritetas. Mokytis ir atrasti turi būti įdomu ir smagu. Pasirūpinsime tinkama, jaukia infrastruktūra, saugumu visose švietimo įstaigose. Investicijas švietimo sektoriuje nukreipsime į vaikus, o ne į sienas. Esminis vaikų ugdymo faktorius yra vaiko gerovė. Nepaliksime švietimo reikalų tik Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

 • Vaikų priėmimo į darželius sistema bus skaidri ir aiški.
 • Užtikrinsime neformaliojo ugdymo krepšelį darželius lankantiems vaikams.
 • Vasarą darželių darbas nesibaigs – sieksime, jog tėvai turėtų galimybę palikti vaiką darželiuose nuolat.
 • Suteiksime visokeriopą pagalbą mokykloms ir darželiams, patiriantiems iššūkius. Mūsų tikslas – stiprinti, o ne žlugdyti.
 • Sukursime specialią programą naujų mokytojų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų bei vadovų pritraukimui. Įvairiais būdais skatinsime kūrybingus švietimo darbuotojus.
 • Mokyklose veiks prailgintos grupės, kuriose vyks kokybiški užsiėmimai vaikams, kol jų tėvai dirba.
 • Užtikrinsime, kad mokyklose ir darželiuose  nebūtų renkamos neteisėtos rinkliavos ir dovanėlės.
 • Užtikrinsime reikiamą švietimo įstaigų infrastruktūrą. Mokyklų, darželių aplinka turi būti ne tik jauki, bet ir saugi.
 • Įrengsime „Pabučiuok ir važiuok“ (“Kiss and ride”) zonas prie visų mokyklų, pasirūpinsime sklandžiu mašinų parkavimu prie švietimo įstaigų.
 • Investuosime į infrastruktūrą prie aukštųjų mokyklų, viešojo transporto patogumą studentams ir dėstytojams.
 • Sieksime kuo glaudesnio aukštųjų mokyklų ir miesto švietimo įstaigų bendradarbiavimo.
 • Nepaliksime be dėmesio vaikų maitinimo klausimo. Maistas turi būti ne tik kokybiškas, sveikas, bet ir skanus.
 • Informacija apie švietimo paslaugas mieste bus aiški ir lengvai prieinama pradedant nuo registracijos į mokyklas/darželius, baigiant neformaliojo švietimo veiklomis ir pan.
 • Laikomės nuostatos, kad privačios švietimo įstaigos – integrali Kauno miesto švietimo sistemos dalis.
 • Užtikrinsime, kad pagalbos specialistų mokyklose būtų tiek, kiek reikia. Papildomai finansuosime pagalbos specialistų darbo užmokestį, jeigu tam neužteks valstybės lėšų.
 • Derinsime mokyklų bibliotekų veiklas su V. Kudirkos bibliotekų tinklo veiklomis. Kaunas taps skaitančių vaikų miestu.
 • Kaunas taps miestu, kuriame vaikams nereikia korepetitorių.

 

INVESTICIJOS, VERSLUMAS, INFRASTRUKTŪRA

Proaktyviai padėsime žmonėms kurti savo gerovę. Mažinsime nereikalingų leidimų ir procedūrų skaičių, šalinsime neprotingas kliūtis tiek mažam šeimyniniam verslui, tiek didiesiems investuotojams. Koncentruosimės į tų teritorijų vystymą, kurios duos ekonominį impulsą miestui, kurs darbo vietas. Keisime požiūrį į paveldo objektus: paveldas – tai pridėtinė vertė ir galimybė, o ne suvaržymų priemonė. Plėtra vyks atsižvelgiant į žmogaus poreikį džiaugtis gamta. Nepaliksime be dėmesio nuo centro nutolusių teritorijų, kurios reikalauja išskirtinio urbanistinio dėmesio.

 • Palaikysime glaudų ryšį su aukštosiomis mokyklomis, pritraukiant jaunus žmones studijuoti Kaune, o vyresniems suteikiant galimybę persikvalifikuoti pagal investuotojų poreikius.
 • Didinsime „Kauno startuolių“ programos apimtis ir finansavimą, prisidėsime plėtojant startuolių ekosistemą. Sukursime sąlygas į Kauną pritraukti vietinius ir tarptautinius startuolius.
 • Inovacijos, kūrybiškumas – pagrindinis savivaldybės finansuojamų programų prioritetas.
 • Atversime kiek įmanoma daugiau savivaldybės ar jos kuruojamų įmonių duomenų. Atviri duomenys taps ne tik savivaldybės funkcionavimo kultūros dalyku, sieksime ir konkretaus atvirų duomenų panaudojimo rezultato.
 • Kaunas taps globalesniu miestu. Kviesime talentus tiek iš kitų Lietuvos miestų, tiek iš užsienio dirbti ir gyventi Kaune. Nepamiršime ir tų kauniečių, kurie gyvena emigracijoje ar kituose Lietuvos miestuose.
 • Viešąjį transportą, dviračių, automobilių dalinimosi sistemas derinsime prie investuotojų poreikio ir geresnio Kauno gyventojų mobilumo vykstant iš namų į darbą.
 • Aleksoto inovacijų parkas taps pagrindine investuotojų pritraukimo teritorija, kurioje koncentruosis su technologijomis, inovacijomis dirbančios įmonės, jų R&D centrai.
 • Skatinsime infrastruktūros plėtrą teritorijoje šalia H. ir O. Minkovskių gatvės bei visoje teritorijoje nuo Vileišio žiedo iki būsimojo Kėdainių tilto.
 • Universitetai, kitos aukštosios mokyklos, jų valdomas turtas, pastatai ir infrastruktūra daro didelę įtaką miestui. Įtrauksime aukštąsias mokyklas sprendžiant miesto vystymosi klausimus.
 • Supaprastinsime verslo sąlygas patiems smulkiausiems. Taikysime 1 Eur mokestį toms verslo liudijimų veikloms, kurios yra „šešėlyje“.
 • Skatinsime mieste įsikūrusį verslą bendradarbiauti su NVO, kad miestiečiams būtų suteiktos pačios reikalingiausios paslaugos.
 • Tęsime įvažų į daugiabučių kiemus tvarkymą, tobulinsime Daugiabučių kiemų tvarkymo programą, siekdami greitesnio proveržio kasdienėje sovietinių daugiabučių kvartalų gyvenimo aplinkoje.
 • Sutvarkius Laisvės alėją, tvarkysime Vilniaus gatvę, Rotušės aikštę ir kitas apleistas Senamiesčio teritorijas.
 • Didelį dėmesį skirsime nuo centro nutolusiems rajonams (pvz. Romainiai, Vaišvydava), gerindami susisiekimą, užtikrindami jų gyventojų saugumą bei kokybišką laisvalaikį.
 • Užbaigsime likusių parkų tvarkymo darbus, puoselėsime kitas Kauno žaliąsias zonas.
 • Inicijuosime ir dalinai finansuosime nebenaudojamų visų rūšių inžinierinių įrenginių, ryšio antenų, reklaminių stendų, kitų laikinųjų statinių, savo būkle keliančių pavojų gyventojams, išmontavimo ir šalinimo programas.
 • Skatinsime orinių elektros tiekimo linijų keitimo į požemines projektus, užtikrinsime esamų orinių miesto apšvietimo linijų keitimą požeminėmis.

 

KULTŪRA IR PAVELDAS

Įtvirtinsime įtraukiančiosios kultūros principą. Gyventojai dalyvaus kultūros produktų kūrime savo idėjomis, pasakojimais, iniciatyvomis. Vienu svarbiausiu kultūrinio finansavimo kriterijų taps kultūrinių veiklų integravimas į edukaciją. Keisime požiūrį į paveldo objektus: paveldas – tai pridėtinė vertė ir galimybė, o ne suvaržymų priemonė.

 • Pirmenybę teiksime investicijoms į kūrybingas, talentingas asmenybes, o ne į tuščias blizgančias sales. Skatinsime kūrybinių startuolių kūrimąsi mieste.
 • Užtikrinsime reikiamą KEKS‘o (Kauno – Europos kultūros sostinės) finansavimą, tąsą ir sėkmingą vykdymą. Nepamiršime ir kitų Kauno tapatybę užtikrinančių renginių bei kultūrinių iniciatyvų.
 • Palaikysime unikalias iniciatyvas, skatinsime privačias investicijas į kultūrą.
 • Kultūros įstaigų veikla turi peržengti pastatų sienas, kultūra turi būti kuo arčiau žmonių. Skatinsime kultūrines veiklas parkuose, paveldo objektuose, žmonių lankomose vietose bei kitose viešosiose erdvėse. Ypatingą dėmesį skirsime kultūriniams renginiams mikrorajonuose – kiekvienas Kauno mikrorajonas turės savo šventę! Kultūros įstaigas vasarą atversime vaikams.
 • Užtikrinsime M.K.Čiurlionio koncertų centro atsiradimą mieste. Inicijuosime parodinių erdvių mieste atsiradimą.
 • Atnaujinsime ir likusias V.Kudirkos bibliotekos erdves. Bibliotekos – tai ne tik knygų namai, bet ir susitikimų, diskusijų bei vaikų užimtumo vieta.
 • Atskirsime Kauno miesto gimtadienio ir Hanzos šventes. Turėsime du pilnaverčius miesto renginius visiems Kauno gyventojams.
 • Atvešime Knygų mugę į Kauną
 • Užtikrinsime menininkų rezidencijų plėtrą mieste.
 • Skatinsime Kauno tautinių bendrijų integraciją į miesto kultūrinę erdvę aktyviau puoselėjant šių bendrijų kultūrinį paveldą
 • Skatinsime kultūros paveldo statinių sutvarkymą stiprindami Paveldotvarkos programą, didindami jos prieinamumą visiems istorinių pastatų gyventojams. Nepateisinamai apleisti Kauno tarpukario modernizmo architektūros šedevrai – Kauno Centrinis paštas, Pienocentras, Pažangos rūmai ir kiti – bus restauruoti, atgaivinti ir tarnaus miestiečiams.
 • Nuosekliai populiarinsime Kauno tarpukario modernizmo architektūrą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir sieksime, kad 2023-aisiais ji būtų įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kaunas taps modernistinius miestus vienijančio Europos tinklo lyderiu.
 • Fortai ir kiti ilgus metus apleisti Kauno tvirtovės objektai bus atgaivinti ir pritaikyti vietos bendruomenėms ir turizmui.
 • Tobulinsime Visuomeninės paskirties objektų prieinamumo didinimo programą, į sprendimų priėmimą dėl atskirų objektų finansavimo įtrauksime visuomenę.
 • Įteisinsime gatvės meną.

 

TURIZMAS, KAUNO ŽINOMUMO DIDINIMAS

Rūpinsimės pagrindiniais Kauno tarptautiniais projektais bei prisidėsime prie iniciatyvų, kurios didina miesto žinomumą. Upės – niekaip neišjudinamas Kauno turistinis potencialas, kurį privalome išnaudoti. Verslo ir konferencijų turizmas taip pat bus vystomas, atsižvelgiant į besiplečiančią reikalingą infrastruktūrą. Ir toliau dirbsime su Kauno istorijoje užkoduotu turiniu, paveldu, kurie suteikia miestui išskirtinumą, leidžia efektyviai didinti tarptautinį žinomumą.

 • Vykdysime ir skatinsime miesto žinomumo didinimą rinkodarinėmis priemonėmis tikslinėse atvykstamojo ir vietinio turizmo rinkose (Baltijos ir Skandinavijos šalys, Vokietija, Izraelis, Lenkija).
 • Suprantame, kad svarbiausi turizmą įtakojantys Kauno projektai – Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 ir modernizmo architektūros įtraukimas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, – todėl palaikysime šiuos projektus ir sieksime, kad jų įgyvendinimas būtų sėkmingas.
 • Toliau vykdysime atvykstamojo turizmo krypčių plėtrą Tarptautiniame Kauno oro uoste. Orientuosimės ne į atskiras valstybes, o į konkrečius regionus.
 • Skatinsime pramoginę laivybą ir maršrutų plėtrą upėse, prisidėsime prie vandens transporto infrastruktūros vystymo.
 • Atnaujinsime turizmo objektų žymėjimą, pasitelksime inovatyvias priemones.
 • Spręsime vietų viešbučiuose trūkumo problemą.
 • Remsime įvairiausius tarptautinius renginius, čempionatus, kitas iniciatyvas, kurios didina Kauno žinomumą.
 • Vykdysime verslo ir konferencijų turizmui reikalingos infrastruktūros vystymą ir plėtrą.

 

TRANSPORTAS

Skatinsime darnų judumą, bevariklį ir elektrinį transportą mieste. Susisiekimo infrastruktūrą pritaikysime žmonių su negalia poreikiams. Plėtosime miesto aplinkkelius, mažindami eismo srautus ir spūstis mieste. Didinsime viešojo transporto patrauklumą atnaujindami transporto priemonių parką, mažindami kelionės trukmę bei diegdami inovatyvias keleivių informavimo bei atsiskaitymo už keliones formas. Atnaujinta susisiekimo infrastruktūra taps greita, saugi ir patogi.

 • Nukreipsime tranzitinio transporto automobilių srautus nuo miesto centrinės dalies į aplinkkelius, įrengiant greito eismo gatves ir  sutvarkant, rekonstruojant,  įrengiant P. Vileišio tilto transporto mazgą, H. ir O.  Minkovskių  gatvę,  Kėdainių tiltą.
 • Viešasis transportas taps patrauklesnis visiems: didinsime viešojo transporto dažnį ir greitį, atnaujinsime viešojo transporto priemones ekologiškomis, naujomis ir patogesnėmis transporto priemonėmis. Tobulinsime keleivių informavimo sistemą, viešojo transporto bilietų sistema taps paprasta ir aiški.
 • Priemiesčiuose gyvenantiems kauniečiams užtikrinsime kokybišką susisiekimą su visu miestu.
 • Rinkliavą už automobilių stovėjimą mieste organizuosime ne norėdami papildyti miesto biudžetą, o siekdami reguliuoti transporto priemonių srautus.
 • Diegsime išmaniąsias sistemas, efektyviau valdydami ir didindami  eismo pralaidumą ir  saugumą.
 • Toliau plėtosime dviračių takų tinklą, pritaikydami susisiekimo reikmėms. Magistralinius tinklus sujungsime į vieningą, vientisą tinklą, kad tinklas tarnautų ne  tik  rekreacijos,  bet  ir  susisiekimo tikslams. Darbdavius  skatinsime įrengti dviračių saugojimo  vietas ir tinkamas buitines  sąlygas vykstantiems į  darbą dviračiais.
 • Tobulinsime automobilių stovėjimo infrastruktūrą prie pagrindinių gydymo  įstaigų ir miesto centrinės  dalies  prieigų.
 • Sieksime, kad Kauno mieste nežūtų nei vienas žmogus. Skirsime daugiau dėmesio pėsčiųjų ir dviratininkų saugumui – diegsime išmaniąsias ir kitas saugumo priemones.
 • Skatinsime ekologiškų transporto priemonių naudojimą: įrengsime elektromobilių, elektrinių dviračių, paspirtukų pakrovimo įrenginių tinklą.
 • Atliksime tėvų ir jų vaikų judėjimo analizę (namai-mokykla-būreliai-namai) Kauno mieste, kurios pagrindu siūlysime sprendimus kamščių mieste mažinimui.

 

SPORTAS IR SVEIKAS MASINIS SPORTAVIMAS

Kaunas – neabejotina Lietuvos sporto sostinė. Kaune galime turėti tiek pavyzdinę sporto infrastruktūrą, tiek sveikus ir aktyvų gyvenimo būdą propaguojančius miestiečius. Skirsime tinkamą dėmesį profesionaliems Kauno sportininkams, kurie garsina miestą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Pasitelksime kitų šalių geriausias ir efektyviausias tiek profesionalaus, tiek masinio sporto organizavimo patirtis.

 • Nustatysime prioritetines sporto šakas ir jas vystysime. Kiekvienai sporto šakai bus skirta jos poreikius tenkinanti bazė, konkrečios sporto šakos “namai”.
 • Kaunas – neabejotinas sporto infrastruktūros pavyzdys Lietuvoje. Užtikrinsime, kad būtų įgyvendinti šie projektai: S.Dariaus ir S.Girėno stadiono rekonstrukcija, Kauno sporto halės rekonstrukcija, Ledo arenos statyba, irklavimo bazės įrengimas, nauji baseinai Nemuno saloje ir Šilainiuose, Lengvosios atletikos maniežo įrengimas, dengta futbolo aikštė Jovarų g., esamų sporto bazių laipsniškas infrastruktūros gerinimas.
 • Toliau plėsime sporto aikštynų tinklą, kad jis būtų prieinamas kuo didesnei miesto gyventojų daliai. Plėtosime dviračių takų tinklą. Skirsime didelį dėmesį bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių renovacijai, sutvarkant rūbines, dušus. Sudarysime sąlygas vaikams sportuoti savo mokyklose.
 • Remsimės Skandinavijos šalių pavyzdžiu, kai kuriama pigi, tačiau reikalavimus užtikrinanti infrastruktūra apleistuose, funkciją praradusiuose pastatuose ar erdvėse įrengiant kėdes, rūbines, dangas, reikalingas sportui. Tokiu būdu užtikrinsime sporto masiškumą ir populiarinimą.
 • Sukursime internetinį portalą, kuriame bus matomos visos mieste esančios sporto bazės ir jų užimtumas. Kiekvienam norinčiam sportuoti bus paprasta užsisakyti norimą laisvą erdvę internetu. Sporto infrastruktūra turi būti prieinama ir mėgėjams, ne tik profesionaliems klubams arba mokyklų būreliams.
 • Stiprinsime klubinį sportą didindami finansavimą klubų projektams ir iniciatyvoms.
 • Mūsų prioritetas – sveikas sportavimas. Ne tik skatinsime aktyvų gyvenimo būdą, bet ir pasitelksime visų reikiamų specialistų (pvz., kineziterapeutų) kompetencijas. Pritrauksime NVO į sveiko sportavimo veiklas.
 • Užtikrinsime profesionalaus sporto finansavimą, ne tik galvodami apie miesto įvaizdį, bet ir apie profesionalių sporto komandų ryšį su miesto sporto mokyklomis, masiškumo skatinimu bei motyvacijos sportuoti didinimu.
 • Kelsime sporto mokyklų trenerių kvalifikaciją.
 • Nepamiršime ir skatinsime e-sporto projektus.
 • Skatinsime visų sporto šakų ir įvairių amžiaus grupių Europos ir pasaulio čempionatų organizavimą Kaune.

 

SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMOS ĮMONĖS

Sudarysime palankias sąlygas konkurencijai didinti, taip užtikrindami prielaidas geresnei paslaugų kokybei ir mažesnėms kainoms. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veikla turi būti aiškiai planuojama, jos negali trikdyti politiniai interesai. Savivaldybės kontroliuojamų įmonių efektyviai veiklai būtina suformuoti ekspertų, profesionalų valdybas, kurios prisiimtų atsakomybę.

 • Savivaldybės kontroliuojamų įmonių gaunamas pelnas bus naudojamas paslaugų kokybės gerinimui.
 • Įmonės privalės pateikti strateginius veiklos planus, kuriuose turės būti aiškiai apibrėžti miesto Tarybos įvardinti veiklos tikslai ir jų įgyvendinimui reikalingos priemonės. Tokiu būdu užtikrinsime racionalią, planingą savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklą, savivaldybės kontroliuojamos įmonės nebebus tik politinių interesų įrankiai.
 • Keturioms didžiausioms savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms (AB „Kauno energija“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno švara“, UAB „Kauno autobusai“) paskirsime vienos sudėties valdybą. Taigi, didžiausių savivaldybės kontroliuojamų įmonių valdymas bus efektyvesnis, lengviau užtikrinsime įmonių pagrindinių strateginių tikslų siekimą ir kontrolę.
 • Atsisakysime savivaldybei priklausančių mažų įmonių, kurių teikiamas paslaugas galima gauti konkurencingoje rinkoje už geresnę kainą.

 

ENERGETIKA

Mažinsime kauniečių sąskaitas už šilumą apšiltindami namus, renovuodami šilumos vamzdynus panaudojant ES paramą  ir skatindami konkurenciją tarp šilumos gamintojų.

 • Skatinsime renovuoti ne tik atskirus daugiabučius, bet ir ištisus jų kvartalus. Padėsime daugiabučių savininkams atnaujinti jų namus, organizuosime požeminių inžinerinių tinklų (šilumos, vandens ir kt.) atnaujinimą kvartale ir galiausiai bendromis pajėgomis sutvarkysime kiemų aplinką: vaikų žaidimų ir automobilių parkavimo aikšteles, želdinius, įvažiavimus, pėsčiųjų takus, atliekų konteinerius, apšvietimą, vaizdo kameras.
 • Atnaujinsime miesto šilumos vamzdynus panaudojant Kauno šilumos ūkiui skirtą ES paramą.
 • Sieksime, kad Kaune atsirastų kuo daugiau privačių šilumos gamintojų, o šiluma iš jų būtų perkama aukcione. Kuo daugiau šilumos gamintojų, tuo didesnė konkurencija, sąžiningesnės kainos vartotojui už šilumą.
 • Konkurencija turi būti ne tik tarp šilumos gamintojų, bet ir tarp kuro rūšių: biokuras, rūšiuotos atliekos, gamtinės dujos. Aukciono būdu pirksime pigiausią šilumą iš skirtingų šilumos gamintojų, naudojančių skirtingas kuro rūšis.

 

SOCIALINIAI REIKALAI IR SVEIKATOS APSAUGA

Socialinių ir sveikatos paslaugų tikslas – kuo ilgiau ir kokybiškiau išlaikyti neįgalų ar senyvą žmogų jo įprastoje aplinkoje, tuo pačiu neapsunkinant jo artimųjų. Socialinė pagalba “sunkioms” šeimoms skirta tam, kad padėtų joms atsistoti ant kojų. Nevyriausybinės organizacijos bus mūsų pagrindinis ramstis sprendžiant socialines ir sveikatos problemas. Vadovaujamės požiūriu, kad nuo skaudžių socialinių problemų apsaugo ne draudimai, bet kompleksinė socialinė pagalba.

 • Plėtosime slaugos ir socialinės globos namuose paslaugas, taip pasirūpindami garbaus amžiaus žmonėmis tam, kad miesto gyventojai galėtų ramiai dirbti savo darbus.
 • Naujos ar rekonstruojamos savivaldybės įstaigos bus pritaikomos neįgaliesiems. Viešąsias erdves taip pat tvarkysime atsižvelgiant į universaliojo dizaino principus.
 • Dirbdami su neįgaliais vaikais nepamiršime ir tėvų: reikiamą visokeriopą pagalbą bei paramą suteiksime ir jiems.
 • Ir toliau socialinių paslaugų teikimą patikėsime NVO, taip skatindami šių organizacijų stiprėjimą.
 • Netoleruosime piktnaudžiavimo socialine parama.
 • Informacija apie socialines ir sveikatos paslaugas bus lengvai prieinama ir aiški.
 • Efektyvinsime socialinio būsto administravimą.
 • Diegsime programas, kurios iš tikrųjų padės spręsti neigiamos emocinės aplinkos ir jos padarinių – savižudybių, žalingų įpročių paplitimo ir kt. – priežastis.