Suvažiavimo darbotvarkė ir dokumentai

Suvažiavimo dokumentų projektai:

Nutarimas Nr. 1 pirmininkų tvirtinimas

Nutarimas Nr. 2 darbotvarkės tvirtinimas

Nutarimas Nr. 3 sekretoriato tvirtinimas

Nutarimas Nr. 4 balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas

Nutarimas Nr. 5 mandatų komisijos tvirtinimas

Valdybos sudarytos darbo grupės siūlomi įstatų pakeitimai ir argumentacija.

Partijos narių siūlymai įstatams (nepatvirtinti darbo grupės):

 

DARBOTVARKĖ

2017 m. gruodžio 9 d.

Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje (Daukanto g. 28, Kaunas)

 

09.30-10.30    Suvažiavimo dalyvių ir svečių registracija.

10.30-10.32    Suvažiavimo darbotvarkės ir pirmininkų tvirtinimas.

10.32-10.35    Mandatų ir balsų skaičiavimo komisijų bei sekretoriato tvirtinimas.

10.35-11.00    Svečių sveikinimai.

11.00-11.02    Mandatų komisijos pranešimas.

11.02-11.15    Laikinai pareigas einančio partijos pirmininko žodis.

11.15-11.30    Kontrolės komisijos išvada dėl partijos ūkinės ir finansinės veiklos.

11.30-11.40    Etikos ir skaidrumo komisijos veiklos pristatymas.

11.40-13.00    Diskusija.

13.00-13.35    Partijos pirmininko rinkimai: kandidatų kėlimas ir prisistatymas.

13.35-13.40    Balsavimo tvarkos pristatymas.

13.40-15.10    Slaptas balsavimas ir pertrauka.

15.10-15.15      Pirmininko rinkimų rezultatų paskelbimas (jei po pirmojo balsavimo nebus išrinktas partijos pirmininkas, iš karto skelbiamas antrasis pirmininko rinkimų turas).

15.15-15.25    Partijos pirmininko žodis.

15.25-16.25      Partijos valdybos rinkimai, kandidatų prisistatymas.

16.25-17.00      Partijos etikos komisijos rinkimai, kandidatų prisistatymas.

17.00-17.30      Partijos kontrolės komisijos rinkimai, kandidatų prisistatymas.

17.30-17.50      Slaptas balsavimas

17.50-17.55      Partijos pirmininko pavaduotojų kandidatūrų teikimas ir tvirtinimas.

17.55-18.00    Partijos pirmininko pirmojo pavaduotojo kandidatūros teikimas ir tvirtinimas.

18.00-18.30    Partijos įstatų pakeitimų tvirtinimas.

18.30-18.40    Kiti klausimai.

18.40                Suvažiavimo uždarymas.