Energetika

Suprasdami ilgalaikio, stabilaus ir alternatyvaus apsirūpinimo energetiniais ištekliais būtinybę, palaikysime tik atsiperkančius ir žmonių įsipareigojimų pernelyg nedidinančius energetikos projektus.

Energijos išteklių kaina mažės, kada nuosekliai bus skatinama konkurencija visuose energetikos sektoriuose, iki galo bus įgyvendintas Europos Sąjungos III-iasis paketas, bus vystomos energijos taupymo iniciatyvos per racionalų būsto atnaujinimą.

Energetikos nepriklausomybę užtikrins atsinaujinančios energetikos plėtra bei alternatyvių apsirūpinimo elektra, nafta bei dujomis priemonių sukūrimas bei efektyvus bendradarbiavimas su patikimais regiono partneriais.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu