Gyvybinga kultūra

Lietuvos muziejai, bibliotekos, teatrai, kinas, kūrybinės industrijos turi tapti turiningais ir visiems visuomenėms nariams prieinamais gyvybingais traukos centrais. Kultūros įstaigos aktyviai sąveikaudamos su švietimo sistema turi būti plačiai išnaudojamos edukaciniais tikslais.

Pasisakome už kultūros paveldo saugojimą ir atnaujinimą papildomai pasitelkiant Europos sąjungos fondus ir pritraukiant privačias investicijas.

Pritariame kultūros žmonių tiesioginiam dalyvavimui skirstant kultūrai skiriamas lėšas per Lietuvos kultūros tarybą.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu