Investicijos ir verslas

Sėkmės Lietuvą sukursime tik tada, kai darbo vietų kūrimas sau ir kitiems taps vis labiau vertinama ir gerbiama veikla, o valstybinis reguliavimas taps paprastesnis, kai verslo institucijas reguliuojančių įstaigų skaičius sumažės, sustiprės konsultuojančioji, o ne baudžiančioji jų pusė. Užtikrinsime sąžiningą konkurenciją visose ūkio ir viešųjų paslaugų srityse.

Ten, kur įmanoma, perteklinių valstybės funkcijų turi būti atsisakyta perduodant jas privačiam sektoriui. Taikant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelius turi būti didinamas viešojo sektoriaus veiklos efektyvumas.

Esame už prioriteto teikimą laisvam darbdavio ir darbuotojo susitarimui. Darbo santykiai turi būti reglamentuojami lanksčiau, taip sprendžiant iškylančias nedarbo problemas ir stiprinant smulkųjį verslą.

Palankios sąlygos verslo pradžiai turi būti sudarytos mažinant reikalingų leidimų ir licencijų skaičių. Verslas galės vystytis greičiau, kai bus užtikrintas efektyvus viešųjų paslaugų teikimas į tai įtraukiant ir privatų sektorių.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu