Klestintis kaimas ir tolygi regionų plėtra

Remsime ir ypatingą dėmesį skirsime darbo vietų kūrimuisi kaimo vietovėse, tuo būdu suteikdami galimybes oriai jaustis kaime gyvenantiems žmonėms bei jų šeimoms.

Remiame inovacijų ir moderniųjų technologijų, kurios leidžia gaminti didesnės pridėtinės vertės produktus, taikymą Lietuvos žemės ūkyje ir maisto pramonėje.

Lietuvos žemdirbiai turi turėti tokias pačias konkurencines sąlygas ES rinkoje kaip ir kitų ES šalių žemdirbiai.

ES paramos lėšų, skirtų kaimui, įsisavinimo procesas siekiant aiškumo ir skaidrumo, turi būti supaprastintas.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu