Korupcija ir teisingumas

Esame už korupcijos priežasčių šalinimą, visų pirma mažinant įsišaknijusį biurokratizmą ir perteklines valstybės funkcijas. Dalis jų turi būti perduota nevyriausybinėms organizacijoms ir privačiam verslui.

Šešėlinės ekonomikos mastai mažės, kai bus supaprastintas ekonominės veiklos reguliavimas ir mokesčių sistema bei nuosekliai stiprinamos teisėsaugos priemonės, panaudojant technologines naujoves.

Kontroliuojančių institucijų skaičius turi būti sumažintas, stiprinamas jų tarpusavio bendradarbiavimas bei tolesnė orientaciją į konsultavimą, o ne baudimą.

Viešieji pirkimai turi tarnauti pagrindiniam tikslui – efektyviam ir nekorumpuotam visuomeninių lėšų panaudojimui, o ne biurokratizmo didinimui

Pasisakome už perdėto reglamentavimo mažinimą bei visų suinteresuotų šalių įtraukimą į teisės aktų svarstymą ir rengimą teisėkūros srityje. Galimos rengiamų ir priimamų teisės aktų pasekmės turi būti vertinamos iš anksto.

Sieksime platesnio informacinių technologijų naudojimo, geresnio bylų nagrinėjimo procesų organizavimo ir nebūtinų funkcijų atsisakymo, kas leis sutrumpinti bylų nagrinėjimo trukmę.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu