Lietuva Europoje ir pasaulyje

Lietuva yra ambicinga, savimi pasitikinti ir atvira pasauliui valstybė.

Lietuva siekia ir aktyviai prisideda, kad Europos Sąjunga įveiktų vidines problemas ir taptų konkurencinga pasaulyje, visų pirma, susitelkdama į tas sritis, kur ES turi ir gali būti sėkminga. Pirmiausia užtikrinant finansinę discipliną valstybėse narėse kuriant vieningą energetikos politiką, teikiant paramą svarbiems energetikos ir infrastruktūros projektams, toliau liberalizuojant paslaugų rinką.

Pasisakome už valstybių narių savarankiškų kompetencijų išlaikymą mokesčių, socialinės politikos srityje, kultūros ir švietimo srityse.

Remiame gilesnę bendros žemės ūkio politikos reformą, perteklinių biurokratinių institucinių galių ir teisės ribojimą, teisės aktų skaičiaus ES lygiu mažinimą.

Siekiant tinkamai pasiruošti valstybės gynybai ir tuo pačiu metu kitoms ekstremalioms situacijoms, turi būti sukurta efektyvi, racionaliu išteklių panaudojimu grįsta mobilizacijos sistema, kurioje dalyvautų visi Lietuvos piliečiai.

Suprantame, kad transatlantinių ryšių stiprinimas yra svarbus nacionalinio saugumo garantas, ir šiuos ryšius stiprinsime.

Turi būti stiprinami visa apimantys ryšiai su Lietuvos išeivija. Pasisakome už galimybės išsaugoti Lietuvos pilietybę platesniam ratui Lietuvos žmonių sukūrimą. Elektroninio balsavimo įteisinimas leis labiau įtraukti išeivijos atstovus į Lietuvos politinį gyvenimą.

Palaikome siekį stiprinti bendradarbiavimą su Baltijos jūros regiono ir Šiaurės Europos šalimis, Lietuvai išliekant aktyvia veikėja Rytų ir Vidurio Europos regione, prisidėdant prie demokratinių procesų skatinimo Rytų kaimynystės valstybėse.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu