Saugumas

Pasisakome už bausmių neišvengiamumo kultūros stiprinimą, kuri padės užkirsti kelią nusikaltimų didėjimui. Tiek visuomenės, tiek valstybės institucijų nepakantumas teisės pažeidimams leis užtikrinti didesnį mūsų visų saugumą.

Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas nusikalstamų veikų prevencijai, užtikrinant modernų policijos ir kitų teisėsaugos institucijų aprūpinimą ir profesionalumą.

Diegiant pažangias technologijas turi būti gerbiama asmens teisė į privatų gyvenimą ir užtikrintas kiekvieno žmogaus asmens duomenų saugumas.

Saugumas keliuose turi būti užtikrintas per prevencijos priemonių visumą – pirmiausia reiklumą vairavimo kokybei, kultūrai ir kelių policijos darbui.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu