Socialinė apsauga ir senatvė

Išlaidos socialinei paramai turi būti nuosekliai mažinamos ir kuriamos galimybės užsidirbti bei gyventi pasiturimai. Turi būti užtikrinta, kad reikiama parama pasieks silpniausius ir labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius.

Esame už platų krepšelio principo taikymą finansuojant socialines paslaugas, ypač vaikų, neįgaliųjų ir senjorų priežiūrios, socialinio būsto srityse. Socialinių paslaugų pirkime turi veikti konkurencijos principai, sukuriantys paskatas socialines paslaugas teikti efektyviau.

Pasisakome už socialinės atsakomybės principo diegimą: visa visuomenė – piliečiai, bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, verslo atstovai ir valdžios institucijos – bendromis jėgomis, papildydami vieni kitus, kuria socialinę santarvę.

Siekiame ženklesnės kaupiamosios dalies valstybinio socialinio draudimo sistemoje nustatymo, turi būti visokeriopai skatinamas savanoriškas kaupiamasis senatvės pensijos draudimas.

Vadovaujamės požiūriu, kad socialines paslaugas geriau gali teikti nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, savanorystės principu veikiančios organizacijos, nei valstybinės institucijos, todėl socialinės rūpybos funkcijų įgyvendinimą perduosime nevalstybiniam sektoriui.

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu