Kultūra – valstybės gyvybingumo pagrindas

city-723754_1920 (1)

Integruosime kultūrą į šiuolaikinės visuomenės gyvenimą

Lietuvos kultūros politika stokoja aiškaus sutarimo dėl prioritetų, nuoseklumo ir tęstinumo. Kultūrinės laiko slinktys yra kur kas ilgesnės, todėl ne maža dalis kūrėjų ir kultūros organizacijų vis dar dirba „sovietmečio“ režimu. Liberalai kultūrą suvokia kaip kultūros paveldą ir šiuolaikinę kūrybišką veiklą – profesionalią ir mėgėjišką. Dvi vertybės – intelektinis potencialas ir kūrybinė produkcija privalo tapti valstybės politikos ir strategijos esminiai orientyrai. Liberalai  vadovaujasi nuostata, kad valdžia nekuria kultūros, tačiau turi užtikrinti palankias sąlygas ją kurti, mėgautis ir tobulėti dvasiškai.

Kaip tai padarysime: 

  • Modernizuosime šalies muziejus;
  • Gerinsime sąlygas kūrybinei raiškai didmiesčiuose ir regionuose;
  • Užtikrinsime valstybės šimtmečio sukakties 2018 m. minėjimui skirtų renginių aukštą lygį;
  • Skirsime didesnį finansavimą Lietuvos kūrėjų reprezentavimui užsienyje;
  • Integruosime išvykusius lietuvius į kultūros gyvenimą.

Visą programą skaitykite čia: Kultūra

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu