Migracijos politika

darbininkas

Mažinsime barjerus Lietuvoje įdarbinti kvalifikuotus užsieniečius

Išnaudosime migracijos procesus Lietuvos ekonomikos naudai. Norėdami Lietuvoje sukurti daugiau darbo vietų, turime tapti atviri ir leisti mūsų šalyje lengviau įsidarbinti kvalifikuotiems užsieniečiams. Supaprastinsime jų atvykimo ir įdarbinimo procedūras.

Kaip tai padarysime? 

  • Sudarysime sąlygas elektroniniam dokumentų ir prašymų, reikalingų atvykti į Lietuvą studijuoti ir dirbti, pateikimui;
  • Sukursime vieningą leidimą užsieniečiams laikinai gyventi ir dirbti Lietuvoje;
  • Paskirsime vieną instituciją, kuri bus atsakinga už specialistų pritraukimą ir susigrąžinimą;
  • Optimizuosime migracijos tarnybų, aptarnaujančių užsieniečius, skaičių;

Visą programą skaitykite čia: Migracijos politika

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu