LRLS Šilutės skyriaus pirmininko Algirdo Gečo atsakymai į „Šilutės naujienos“ laikraščio klausimus

2017-11-03 / Šilutės skyrius
LRLS Šilutės skyriaus pirmininko Algirdo Gečo atsakymai į „Šilutės naujienos“ laikraščio klausimus

Spalio 27 d. įvyko Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio ( toliau – LRLS ) Šilutės skyriaus Visuotinis narių susirinkimas. Jame buvo aptarti įvairūs klausimai ir išrinkta nauja skyriaus vadovybė. Absoliučios skyriaus narių daugumos valia man teko didelė atsakomybė perimti LRLS Šilutės skyriaus pirmininko pareigas. Atrodytų, kad nieko ypatingo neatsitiko – tiesiog vienas iš LRLS skyrių aptarė gaires savo tolimesnei veiklai. Bet taip tik atrodo. Padėtis yra gana sudėtinga: visi puikiai žinome, kad dėl pateiktų kaltinimų politinės korupcijos byloje Liberalų sąjūdžiui tenka itin didelis visuomenės dėmesys. Pabandysiu ir aš atsakyti į kelis klausimus, kuriuos man norėtų užduoti „ Šilutės naujienų“ skaitytojai.
Kodėl aš sutikau tapti LRLS Šilutės skyriaus pirmininku? Visų pirma todėl, kas esu nuoseklus politikas. Jau ketvirtą kadenciją aš esu renkamas į Šilutės rajono savivaldybės tarybą. Vadinasi krašto gyventojai mano veiklą vertina teigiamai. 2016 m. kaip liberalų kandidatas dalyvavau LR Seimo rinkimuose ir surinkau daugiau kaip 12 % rinkėjų balsų. Sutikit, tie apie 2000 rinkėjų balsų įpareigoja mane ir toliau darbuotis vietos savivaldoje. Antra, mano kandidatūrai pritarė absoliuti LRLS Šilutės skyriaus narių dauguma. Negalėjau jų nuvilti ir atsisakyti ar pasitraukti.
Koks yra LRLS Šilutės skyrius? Tai skyrius, kuris apjungia įvairių profesijų, skirtingo amžiaus ir gyvenimiškos patirties vyrus ir moteris, bet visus juos vienija liberalios vertybės ir pagarba joms. Tai išsilavinę, intelektualūs, laisvi žmonės, kuriantys verslą, puoselėjantys kultūros vertybes, prisidedantys prie jaunosios mūsų kartos ugdymo ir vaisingai dirbantys kitose visuomenės gyvenimo srityse. 2016 m. įvyko steigiamasis LRLS Šilutės skyriaus susirinkimas, kuriame mes suvienijome liberalias Šilutės krašto politines jėgas. Aš aktyviai dalyvavau šiame procese ir esu tikras, jog tai buvo teisingas sprendimas. Noriu tik priminti, kad 2003 m. buvo įkurta Liberalų ir Centro sąjunga ( LiCS ) Tai buvo tikrai stiprus politinis judėjimas, kuris Šilutės rajono savivaldybės taryboje turėjo net 9 mandatus! Tačiau 2006 – 2007 m. įvyko šios partijos skilimas. Jis suskaldė ir Šilutės liberalus. Dabar mes telkiamės ir viltingai žvelgiame į priekį.
Kaip įsivaizduoju liberalių jėgų ateitį Lietuvoje, Šilutėje?
Esu tikras, kad šiuolaikinė, moderni liberalų partija Lietuvos ( ir Šilutės ) politinei sistemai yra tiesiog būtina. Liberalizmo politinė doktrina buvo sukurta dar XIX a. pirmoje pusėje ir jau tada simbolizavo asmens ir veiklos laisvės, demokratijos, tautos suverenumo ir kitas modernias idėjas. Šiuolaikinis liberalizmas tikrai nėra tik stambaus verslo ar grupės turtingųjų ideologija. Tai būtų tikrai per siauras požiūris, nes dabar liberalams nėra svetimos ir socialinės problemos, jaunimo bei jaunų šeimų lūkesčiai bei kitos nūdienos aktualios problemos. Drįsčiau teigti, kad liberalai gali į šiuolaikinį pasaulį pažvelgti kitaip, giliau ir rasti naujus sprendinius. Mano nuomone, tai ir lemia, kodėl net skaudžiausi smūgiai negali jų įveikti. Ir žmonės balsuoja už juos, ir pasitiki jais. Gal tai rodo ir tam tikrą tendenciją, jog mūsuose jau yra liberalų elektoratas, kuris lieka ištikimas savo vertybėms, nesiblaško ir net atleidžia liberalų suklydimus. Tai nuteikia viltingai, nes 2019 m. vyks Vietos Savivaldos, LR Prezidento, Europarlamento rinkimai. Tai bus dar vienas liberalų išbandymas. Tiek Šilutėje, tiek ir visoje Lietuvoje.
Ką dar noriu pasakyti „Šilutės naujienų“ skaitytojams?
Visų pirma – dėkoju už palaikymą! Ir už pozityvią kritiką, kuri neleidžia sustoti, nuleisti rankas ir pasiduoti. Vienas kolega manęs paklausė: „ Kaip motyvuosi bendraminčius tolesnei veiklai?“. Sunku tada buvo jam atsakyti, bet dabar galiu sakyti, kad vienas svarbiausių motyvų mūsų veiklai yra žmonių palaikymas, parama ir tikėjimas.
Ačiū jums. Būkime kartu.
Algirdas Gečas

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu