Nijolė Makštutienė kandidatė į Alytaus miesto merus

2019-02-13 / Alytaus miesto skyrius
Nijolė Makštutienė kandidatė į Alytaus miesto merus

PROGRAMA‘ 2019-2023
Mūsų prioritetai – UŽIMTUMAS, SAUGUMAS, GEROVĖ

UŽIMTUMAS
1. Investicijos ir naujos darbo vietos
• Atsakingai paruošime efektyvią miesto plėtros nuo 2020 metų strategiją
• Įkursime laisvąją ekonominę zoną (LEZ) dabartinio Alytaus aerodromo teritorijoje. Įmones
atidarę nauji pramonės investuotojai sukurs ne mažiau kaip 1500 naujų darbo vietų
• Modernizuosime aerodromą paversdami jį nedideliu šiuolaikišku mažųjų orlaivių uostu
• Tvarkysime infrastruktūrą esamose miesto pramonės rajonų zonose ir Pramonės parke
• Intensyviai ieškosime investuotojų tam, kad Pramonės parkas būtų kuo greičiau užpildytas
pramoniniais objektais su sukurtomis naujomis darbo vietomis. Tikslas 500 naujų darbo vietų
• Sieksime modernaus Verslo centro įkūrimo mieste. Ilgalaikis tikslas – miesto verslumo
auginimas. Šio centro veiklos ir funkcijos būtų: mokomoji, informacinė, bendradarbiavimo
tarp verslo, švietimo, bendruomenių, savivaldos ir gyventojų darbo užimtumo įstaigų
• Skatinsime ir remsime kvartalinę daugiabučių modernizaciją, įskaitant kiemų, įvažiavimų ir
stovėjimo aikštelių sutvarkymą ar įrengimą savivaldybės lėšomis
• Remsime kuo didesnį atsinaujinančios energetikos panaudojimą daugiabučių modernizacijos
projektuose
• Ieškosime būdų kaip atgaivinti naujų daugiabučių statybas mieste, kad naujakuriams būtų
daugiau šiuolaikiško sąlyginiai nebrangaus būsto
2. Aktyvus poilsis ir turizmas
• Skatinsime aktyvaus poilsio ir sporto masiškumą mieste
• Užtikrinsime geresnį sportui skirtų objektų ir erdvių mieste panaudojimą
• Tęsime poilsio ir paslaugų objektų plėtrą prie Dailidžių ežerėlių, Dainų slėnyje, Baltosiosrožės
tilto, Jaunimo parke
• Ieškosime investuotojo šiuolaikiškam sporto viešbučiui su vandens pramogomis,
konferencijų salėmis, kitom erdvėm skirtomis miestiečių ir svečių aktyviam poilsiui. Puiki
vieta tam – Dainų slėnis
• Įrengsime ledo areną po stogu su galimybe pritaikyti ir kitoms sporto šakoms – skirsime
sklypą, ieškosime investuotojų
3. Pramogos ir šventės
• Į miestą pritrauksime investuotojus su naujais laisvalaikio, poilsio ir pramogų objektais
• Organizuosime „Ežerinio“ šventę prie Dailidės ežerėlio
• Skatinsime alytiškių aktyvaus poilsio ir sporto bei kultūros renginių organizavimo iniciatyvas

SAUGUMAS
1. Saugi ir sveika aplinka
• Užtikrinsime vaikų saugumą švietimo įstaigose. Aptversime darželius, mokyklas, gimnazijas.
Įrengsime šiuolaikiškas teritorijos stebėjimo sistemas
• Parengsime ir įgyvendinsime švietimo įstaigų tinklo optimizavimo ir efektyvaus patalpų
panaudojimo planą
• Ateityje visi žinos – „Alytus – ekomiestas“! Turėsime išvystytą žiedinę ekonomiką, išplėtotą
atsinaujinančią energetiką, efektyvų ir aplinkai nekenksmingą atliekų tvarkymą, ekologišką
transportą, švarią ir sveikatai nepavojingą aplinką
2. Saugi šeima
• Gerinsime vaikų ir mokinių kokybišką popamokinį ir vasaros užimtumą – organizuosime
vasaros stovyklas visiems norintiems vaikams
• Įgyvendinsime programą „Naujagimių paramos fondas“
• Jaunoms šeimoms nemokamai bus teikiamos konsultacijos materialinės šeimos gerovės
sukūrimo ir išsaugojimo klausimais
3. Saugus miestas
• Diegsime saugaus eismo priemones: pėsčiųjų perėjų saugumas; modernaus LED apšvietimo
įrengimas mieste; šviesoforų valdymo sistemų modernizavimas, šviesoforų „Žaliosios
bangos“ programos pritaikymas mieste
• Stebėjimo kamerų modernizavimas ir didesnis su skaičius įvairiose miesto vietose
GEROVĖ
1. Aktyvus alytiškis
• Įtrauksime miesto bendruomenę į kultūros veiklų kūrimą
• Įsiklausysime į gyventojus, labiau įtrauksime į pasiūlymų ir sprendimų mieste priėmimo
procesus
• Aktyvinsime vietos savivaldą – atvira, skaidri, demokratiška su mažiau biurokratijos
2. Miesto darnus judumas
• Skatinsime ekologiško transporto – elektromobilių ir dviračių naudojimą, kursime ir plėsime
tam reikalingą infrastruktūrą
• Žmonių, turinčių specialiųjų poreikių, judėmo sąlygų gerinimas, universalaus dizaino plėtra
• Spręsime automobilių parkavimo problemas ne tik miegamuosiuose rajonuose, bet ir
centrinėje miesto dalyje
3. Socialinės iniciatyvos
• Įvesime miesto piliečio lojalumo kortelę, kuri leis naudotis savivaldybės įstaigų, įmonių bei
privataus verslo įmonių, įsijungusių į šią programą, paslaugomis, taikant įvairias nuolaidų
sistemas, akcijas;
• Stiprinsime glaudesnį bendradarbiavimą su tautinėmis mažumomis;
• Pritaikysime žaliąsias viešąsias erdves senjorų kultūrinei veiklai, susibūrimams –
įgyvendinsime „ Senjorų sodo“ idėją
• Organizuosime nemokamus senjorų seansus kino teatre „ Dainava“
• Organizuosime vaikų ir šeimų susibūrimus: rytmečiai, arbatos gėrimai, patiekalų konkursai
• Organizuosime daugiau sporto švenčių miesto stadione
• Pagerinsime pirmo ir antro lygio ir slaugos paslaugų prieinamumą. Optimizuosime gydymo
įstaigų administravimą, kas leis pakelti medikų atlygį

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu