Švietimo reforma ar paprasčiausias mokyklų uždarymas?

2016-03-15 / Panevėžio miesto skyrius
Švietimo reforma ar paprasčiausias mokyklų uždarymas?

Skambiai įvardinta švietimo reforma mūsų mieste yra paprasčiausias ir prasčiausias planas uždaryti „Nevėžio“ pagrindinę mokyklą. Nejaugi amžiną pavasarį žadėjusios miesto Tarybos daugumos galvose „pasigamina“ tik tokie sprendimai – uždusinti opoziciją ir uždaryti mokyklą. Nežinia, kuo nusikalto „Nevėžio“ pagrindinė mokykla valdančiajai daugumai, kad naikinimo buldozeris įjungtas „Nevėžio“ mokyklos, pastatytos gražioje, ramioje vietoje, turinčioje geriausią mieste sporto salę, prašmatnią aktų salę, ir kas svarbiausia – išskirtinę ateities viziją, prieigose.

Praėjusioje kadencijoje socialdemokratai rezgė planą ją uždaryti, o dabar P. Urbšio koalicija perėmė „neįkainojamą“ planą. Tik ar daug sugebėjimų reikia tokiam planui sukurpti? Opozicija neginčija fakto, kad pertvarka  reikalinga, tačiau nelinkusi žvelgti tik tokiu trumparegišku žvilgsniu – uždaryti, suardyti. Tai gal prieš priimant sprendimą uždaryti „Nevėžio“ pagrindinę mokyklą, vertėtų susidoroti su jau esančiomis, atsiradusiomis uždarius „Verdenės“ mokyklą, problemomis?

Jau girdime, kaip valdantieji burnoja opoziciją, kad ši tik kritikuoja, tačiau nieko nesiūlo. Šiaip jau opozicija nenusiteikusi ir neprivalo dirbti už valdančiąją daugumą, jos pareigos yra kitokios, tačiau, matydama, kad valdantieji nesugeba pateikti realių sprendimų, siūlo į vieną „Nevėžio“ pagrindinės mokyklos pastato dalį  įkelti Jaunimo mokyklą ir Suaugusių mokymo centrą.

Akivaizdu, kad pastarajam aiškiai nereikalingos didžiulės buvusios „Gabijos“ mokyklos patalpos – vakarais ten įsižiebia langai vos viename iš aukštų. Sakote, liktų visas mokyklos pastatas. Taip, liktų, bet jis labai lengvai galėtų būti pritaikomas archyvui, kuriam senokai nerandama vietos,  ar  atviram jaunimo centrui, kurio vizija plevena valdančiųjų galvose jau metai ir galimai verčia juos rasti ką nors iš kur nors iškeldinti. Tuojau pamatysime kas ir kaip.

Beje, į „Verdenės“ mokyklos patalpas raginame kuo greičiau perkelti Moksleivių namus. Nejaugi mūsų vaikai nenusipelnė tinkamų patalpų užsiėmimams? Vertėtų pagalvoti, kad Moksleivių namai dirbtų ir vasarą. Čia nestigtų jaunųjų sportininkų, šokėjų ir turistų. Tačiau kol nesuvoksime, kad mūsų vaikai nori aktyvios veiklos ne tik mokslo metu, bet ir per atostogas, tol valdantieji ir opozicija kalbėsimės skirtingomis kalbomis.

Brendant  toliau į švietimo reformos platumas akivaizdu, kad nieko nelaukiant privalu sumažėjusios „Senvagės“ progimnazijos patalpas atiduoti augančiai Sporto mokyklai. Nejaugi valdančioji daugumai ši problema neegzistuoja tik todėl, kad jai vadovauja socialdemokratas?

Nejaugi faktas, kad „Senvagė“ neturi perspektyvos nuo tos dienos, kai jos bazėje įsteigta Sporto mokykla, jau nieko nebereiškia? Todėl valdančiajai daugumai drąsiai sakome, kad pravartu įsiklausyti į miestiečių ir opozicijos siūlymus bei  nustoti imituoti reformatorius.

Atsigręžkite, žvilgtelėkite į savo nuveiktus darbus ir pamatysite, kad faktai byloja, jog esate prasti vadybininkai ir nesate lyderiai. Laukti ateinant ankstesnių valdžių suplanuotų ES pinigų ir uždarinėti švietimo įstaigas daug gebėjimų nereikia.

Kai sau tai pripažinsite, nebus sunku suprasti, kodėl opozicija priešinasi jūsų teikiamai švietimo reformai. Opozicija nori, kad mūsų mieste būtų gera gyventi ne tik išrinktųjų ratui, bet visiems.

Zita KUKURAITIENĖ, Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narė

 

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu