Žemdirbių suvažiavime – kriviliškių ūkininkų piketas

2013-03-25 / Varėnos liberalai
Žemdirbių suvažiavime – kriviliškių ūkininkų piketas
13-03-22 Kriviliškių piketas

N.Lysenkovo nuotr.

 

Penktadienį vykusio Lietuvos visuotinio žemdirbių suvažiavimo rezoliucijos projektą papildė ir Varėnos rajono tarybos nario Juozo Baublio pasiūlymai.

Praėjusį penktadienį (kovo 22 d.) Kauno sporto halėje vykusiame Lietuvos visuotiniame žemdirbių suvažiavime dalyvavo apie šimtas Varėnos rajono žemdirbių! Kartu su ūkininkais važiavo ir rajono mero pavaduotojas Alvydas Valeiša, žemės ūkio skyriaus vedėja Alė Baniūnienė, buvęs skyriaus vedėjas Jonas Kalanta, rajono tarybos narys, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkas Juozas Baublys, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Edmundas Samauskas, LR žemės ūkio rūmų organizatorė mūsų rajonui Danutė Karalevičienė, kai kurie seniūnai ir kt.

Prie Kauno sporto halės suvažiavimo delegatus pasitiko atvykę Krivilių bendruomenės atstovai, protestuojantys prieš buvusio Seimo nario Jono Jagmino planus įrengti broilerių fermą Melekonių kaime. Norėdami atkreipti valdžios atstovų, visuomeninių organizacijų ir žemdirbių delegatų dėmesį į Varėnos kaimo problemą, kriviliškiai laikė plakatus su užrašais – „Jagminai nedusyk dzūkų“, „Nenorim papildomos smarvės“, „Jagmino paukštynui NE!“. Su plakatais jie įžygiavo ir į salę, kurioje buvo per 3,5 tūkstančius suvažiavimo delegatų ir valdžios atstovų.

Žurnalistams piketas pasirodė bene svarbiausias suvažiavimo momentas, nes jau tą pačią dieną interneto svetainėse pasirodė protestuotojų prieš naujo paukštyno įkūrimą nuotraukos ir interviu su J.Jagminu bei kriviliškiais. J.Jagminas kai kuriems žurnalistams teigė, kad „keli žmonės kelia visiškai nepargįstus reikalavimus“, atsieit „protestuotojai buvo suklaidinti arba jiems už tai buvo sumokėta“. Kriviliškiai aiškino Varėnos rajono tarybai žinomus dalykus, kad jau nuo Vydenių paukštyno laukuose pilamo mėšlo ir prvežamų gaišenų smirda. Sakė, kad naujos darbo vietos nevilioja, nes paukštyne dirbantys žmonės skundžiasi labai kenksmingomis darbo sąlygomis. Kriviliškiai sakė, kad jų yra ne „keletas“ (kaip teigė ponas Jagminas), jie atstovauja 325 pasirašiusiuosius prieš naują J.Jagmino paukštyną.

Beje, suvažiavime žemdirbių delegatams išdalintame Rezoliucijos projekte, tarp kitų aktualių Lietuvos ūkininkams klausimų (kaimo plėtros, tiesioginių žemės ūkio gamybos vystymo išmokų, žemės pardavimo ir kt.) buvo ir J.Jagmino idėja palengvinti sau verslo sąlygas. „Pakeisti LR žemės, LR teritorijų planavimo, LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymus taip, kad žemės ūkio paskirties žemėje statant naujas ar rekonstruojant senas fermas, kuriose bus auginama iki 300 sąlyginių galvijų (SG) nereikėtų rengti detaliųjų teritorijų planavimo dokumentų, nebūtų privalomas poveikio aplinkai vertinimas, nereikėtų iš naujo nustatyti sanitarinių zonų bei gauti TIPK leidimo“

Kadangi rezoliucijos projektas prieš suvažiavimą nebuvo su žemdirbiais išdiskutuotas, suvažiavimo organizatoriai pasiūlė pateikti pasiūlymus. Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkas Juozas Baublys prisipažino pateikęs porą pasiūlymų. Vieną dėl minėtos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, kitą – dėl išmokų. Jis pasiūlė: „Ūkininkams ūkininkaujantiems nederlingose žemėse kompensacinę išmoką už 2013 m. mokėti nemažesnę nei 2010 m. Kompensacinė išmoka už nenašias žemes naujam 2014-2020m programiniam laikotarpiui būtų nemažesnė nei 200 eurų už hektarą. Remiant ūkio modernizavimą, pirmenybę teikti ūkininkams, ūkininkaujantiems nederlingose žemėse, kompensuoti nemažiau, kaip 70 procentų investicijų.“

J.Baublys pasakodamas dar pridūrė: „Teikiau suvažiavimui pasiūlymą įtraukti į rezoliuciją, kad ūkininkams ūkininkaujantiems nederlingose žemėse kompensacinė išmoka už 2013 m. būtų nemažesnė nei 2010 m., nors lankantis žemės ūkio ministerijoje jau esu gavęs žemės ūkio ministerijos vadovybės patikinimą, kad nenašių žemių išmoka už 2013 m. bus artima praeitų metų išmokai. Tai manau puikus LNŽN asociacijos nuolatinio darbo rezultatas, kadangi iki šiol buvo ketinama už 2013 m. išmokos visai nemokėti. LNŽN asociacija aktyviai vykdo veikla ir balandžio 2 d, Trakuose organizuoja LNŽNA konferenciją aktualiais klausimas. Konferencijoje dalyvaus žemės ūkio ministras, ŽŪM. departamentų direktoriai ir kt. atsakingi darbuotojai.“

liberalus

Tapk rėmėju Tapk draugu Tapk nariu