Akmenės skyrius

Akmenės skyrius

Pirmininkas Richardas Sudaris,
tel. 8-614-65814
el. paštas sudaris@cementas.lt

Sekretorė Loreta Grikštienė,
tel. 8-615-30829
el. paštas loreta.grikstiene@gmail.com