Akmenės skyrius

Akmenės skyrius

Pirmininkas Apolinaras Nicius,
tel. 8-615-27789
el. paštas nicius@akmene.lt