Akmenės skyrius

Kontaktai

liberalai.akmenes@gmail.com

Pirmininkas Apolinaras Nicius,
tel. 8-615-27789, el. paštas nicius@akmene.lt

Pirmininko pavaduotojai:

Jolanta Ada Januitienė tel. 8-656-85465,
el. paštas jolanta.ada@gmail.com

Albinas Klimas tel. 8-687-41431,
el. paštas a.klimas@naujasiskalcitas.lt

Richardas Sudaris tel. 8-614-65814,
el. paštas sudaris@cementas.lt

Sekretorė Janina Reklašienė,
tel. 8-616-88706, el. paštas janinareka@gmail.com

Pirmininkas Apolinaras Nicius,
tel. 8-615-27789
el. paštas nicius@akmene.lt