Biržų skyrius

Biržų skyrius

Informacija ruošiama

Skyriaus pirmininkas
Arūnas Remeika
Tel. 865237317
El. paštas: lrlsremeika@gmail.com

Sekretorius - iždininkas
Mantas Visockas