Biržų skyrius

Skyriaus liberalai

Arūnas Remeika
Skyriaus pirmininkas
Leonidas Sologubovas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Mantas Visockas
Sekretorius - iždininkas
Indrė Dološickaja
Skyriaus kontrolierė
Kristina Spalvienė
Skyriaus tarybos narė
Aidas Vaitkevičius
Skyriaus tarybos narys
Nijolė Zabulė
Skyriaus tarybos narys

Poskyriai