Jonavos skyrius

Jonavos skyrius

Pirmininkė - Alina Batulevičienė, tel. Nr. +370 678 64509
Pirmininko pavaduotoja - Lina Astrauskė, tel. Nr. +370 677 32537
Atsakingoji sekretorė - Marina Zolotova, tel. Nr. +370 644 41117