Jonavos skyrius

Skyriaus liberalai

Alina Batulevičienė
Skyriaus pirmininkė, Savivaldybės tarybos narė.
Lina Astrauskė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja, skyriaus tarybos narė.
Kęstutis Macionis
Skyriaus tarybos narys, Savivaldybės tarybos narys
Marina Zolotova
Skyriaus tarybos narė, atsakingoji sekretorė, iždininkė.
Jurgita Jonaitė
Skyriaus tarybos narė
Toma Zolotova
Skyriaus tarybos narė
Sigitas Ciukša
Skyriaus tarybos narys
Aloyzas Čekavičius
Skyriaus tarybos narys
Vitalijus Baltramaitis
Skyriaus tarybos narys