Joniškio skyrius

Kontaktai

Pirmininkas Marcijonas Urmonas,
tel. 8-686-45314, el. paštas lyvaja@gmail.com

Pirmininko pavaduotojai:

Gerda Norušaitienė tel. 8-620-80879,
el. paštas g.norusaitiene@gmail.com

Vitolis Žukas tel. 8-612-80424,
el. paštas vitolis@jomm.lt

Linas Česnulis tel. 8-686-87986,
el. paštas linasces@gmail.com 

Sekretorė Indrė Stalnionienė,
tel. 8-652-49193, el. paštas indre.stalnioniene@gmail.com

 

Pirmininkas Marcijonas Urmonas
tel. 8-686-45314, el. paštas lyvaja@gmail.com