Joniškio skyrius

Skyriaus liberalai

Rajono meras
Marcijonas Urmonas
Skyriaus pirmininkas, savivaldybės tarybos narys
Narsutis Boruta
Savivaldybės tarybos narys
Aivaras Rudnickas
Administracijos direktorius
Petras Giržadas
Savivaldybės tarybos narys
Vidutė Petraitienė
Savivaldybės tarybos narys
Romas Sperskis
Savivaldybės tarybos narys
Kęstutis Tautvaišas
Savivaldybės tarybos narys
Edita Rudienė
Savivaldybės tarybos narys
Linas Česnulis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Gerda Norušaitienė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja
Vitolis Žukas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas

Poskyriai