Kalvarijos skyrius

Kontaktai

Pirmininkė Kęstutis Bagdanavičius,

tel. 8-699-33466, el. paštas vida.salciuviene@gmail.com

Pirmininko pavaduotojai:

Algirdas Liutkevičius
tel. 8-698-34230, el. paštas algirdas.vet@gmail.com

Nerijus Šidlauskas
tel. 8-656-10435, el. paštas nerijus.sidlauskas@gmail.com

Sekretorius

Česlovas Mikulskas
tel. 8-686-69119, el.paštas cmikulskas@gmail.com

Skyriaus kontrolierius

Renata Vaitulionienė
tel.8-657-68144, el.paštas renvait@gmail.com

Pirmininkė Kęstutis Bagdanavičius,

tel. 8-699-33466, el. paštas kestutis.bag@gmail.com