Kauno miesto skyrius

Kauno liberalai

Sigitas Šliažas
Skyriaus pirmininkas / Kauno regiono koordinatorius
Domas Sirgedas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Nijolė Putrienė
LRLS Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, Kauno regiono koordinacinės tarybos narė
Simonas Kairys
Skyriaus pirmininko pavaduotojas / Kauno miesto mero patarėjas
Rasa Tamošiūnienė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja
Marius Gurskas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Rimantas Mikaitis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas / Kauno regiono koordinacinės tarybos narys
Ona Balžekienė
LRLS moterų liberalių komiteto pirmininkė
Kristina Balčiūnaitė
Skyriaus sekretorė
Raimundas Miladauskas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Vytas Snarskis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Aistis Vaitiekaitis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas / Kauno regiono koordinacinės tarybos narys
Aurelijus Zykas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Tomas Eitutis
LRLS Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas
Paulius Keras
Skyriaus prezidiumo narys
Darius Liukaitis
Skyriaus prezidiumo narys
Ramūnas Gatautis
Skyriaus prezidiumo narys