Kauno miesto skyrius

Kauno liberalai

Sigitas Šliažas
Skyriaus pirmininkas / LRLS valdybos narys
Domas Sirgedas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Nijolė Putrienė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, Kauno regiono koordinacinės tarybos narė
Simonas Kairys
Skyriaus pirmininko pavaduotojas / LRLS pirmininkės pavaduotojas
Rasa Tamošiūnienė
Skyriaus pirmininko pavaduotoja / LRLS Etikos ir skaidrumo komisijos narė
Marius Gurskas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Rimantas Mikaitis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas / Kauno regiono koordinacinės tarybos narys
Ona Balžekienė
Skyriaus prezidiumo narė / LRLS moterų liberalių komiteto pirmininkė
Kristina Balčiūnaitė
Skyriaus sekretorė
Raimundas Miladauskas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Aistis Vaitiekaitis
Skyriaus pirmininko pavaduotojas / Kauno regiono koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojas
Aurelijus Zykas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas
Tomas Eitutis
LRLS Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas
Darius Liukaitis
Skyriaus prezidiumo narys
Ramūnas Gatautis
Skyriaus prezidiumo narys
Juozas Zavalis
Skyriaus prezidiumo narys
Vytautė Venskūnaitė
LRLS kontrolės komisijos narė