Kelmės skyrius

Kontaktai

Pirmininkas Petras Račkauskas,
Tel.: 8-698-27549

Pirmininko pavaduotojai:

Dalia Balčiūnienė
tel. 8-611-26368, el. paštas daliabalciuniene5@gmail.com

Tomas Savickas

tel.8-686-36522, el.paštas kelmesask@gmail.com

Irena Janušienė

tel. 8-687-78925, el. paštas irena.janusiene@kelme.lt

Sekretorė Virginija Ščepanovienė,
tel. 8-673-00168 el.paštas virginija.scepanoviene@gmail.com 

Pirmininkas Petras Račkauskas,
Tel.: 8-698-27549