Raseinių skyrius

Skyriaus liberalai

Rosvaldas Kunickas
Skyriaus pirmininkas, savivaldybės tarybos narys, skyriaus pirmininko pavaduotojas
Renata Saurazienė
Skyriaus sekretorė

Poskyriai