Šilalės skyrius

Kontaktai

Pirmininkas Rolandas Bagdonas
tel. 8-650-17644, el. paštas rolandasb66@gmail.com

Pirmininko pavaduotojas Kostas Mačionis
tel. 8-686-49287, el. paštas koma@inbox.lt

Sekretorė Lina Pudžemytė-Gaidamavičienė
tel. 8-618-26429, el. paštas l.g.pudzemyte@gmail.com

Pirmininkas Rolandas Bagdonas
Tel. 8-650-17644, el. paštas rolandasb66@gmail.com