Šilutės skyrius

Kontaktai

Pirmininkas
Algirdas Gečas,
tel. 8-618 36065,
el. paštas: alg.gecas@gmail.com

Pirmininko pavaduotojai:
Saulius Bukantas,  saulius.bukantas@gmail.com
Vidmantas Gečas,  vidm.gecas@gmail.com

Sekretorius
Snieguolė Sadauskienė,
tel. 8-657-87971, el. paštas:  snieguole1211@gmail.com

Sekretoriatas
info@silutesliberalai.lt
http://www.silutesliberalai.lt/

info@silutesliberalai.lt

Facebook: Šilutės liberalai

Šilutės skyriaus būstinė
Lietuvininkų g. 17, Šilutė