Šilutės skyrius

Skyriaus nariai

Algirdas Gečas
Skyriaus pirmininkas
Saulius Bukantas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas.
Vidmantas Gečas
Skyriaus pirmininko pavaduotojas, savivaldybės tarybos narys.
Jonas Jatautas
Savivaldybės tarybos narys
Raimundas Ambrozaitis
Savivaldybės tarybos narys

Poskyriai

LRLS Šilutės skyriaus nuostatai